XXII Forum Termomodernizacja 2023


Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych zaprasza do udziału w XXII Forum Termomodernizacja 2023 pt. „Termomodernizacja dla ochrony klimatu i czystego powietrza”.
Kiedy: 10 października 2023 r.
Gdzie: budynek Tower-Service przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 w Warszawie
Coroczne spotkanie osób zajmujących się zawodowo szeroko rozumianym doradztwem energetycznym to nie tylko okazja od wymiany doświadczeń i opinii, ale także możliwość dyskusji na aktualne tematy nowych trendów w energetyce, innowacyjnych technologii służących poprawie efektywności energetycznej w budownictwie oraz rozwiązań wspierających racjonalne wykorzystanie zasobów i neutralność klimatyczną.
Wydarzenie gromadzi nie tylko audytorów, projektantów, przedstawicieli wyższych uczelni technicznych oraz innych specjalistów z obszaru efektywności energetycznej, ale także przedstawicieli ministerstw i instytucji odpowiedzialnych za działania w obszarze efektywności energetycznej.
Nowością Forum będzie rozszerzenie formy do postaci hybrydowej, tzn. oprócz spotkania stacjonarnego – możliwość uczestnictwa w formie zdalnej.
Formularz zgłoszeniowy: kliknij
Program: kliknij
Więcej informacji na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych: www.zae.org.pl

Bezpłatna prenumerata