XX Forum Termomodernizacja – nowy termin – 7.10.2020

Z uwagi na trwającą nadal pandemię koronawirusa (COVID-19) oraz brak perspektyw jej ustąpienia w najbliższym czasie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wystawców, partnerów, jak również uczestników w XX Forum Termomodernizacja 2020 pt. „Strategia Termomodernizacji Budynków”, zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych podjął decyzję o ponownej zmianie terminu forum na dzień 7 października 2020 r.

Decyzja o zmianie terminu XX Forum Termomodernizacja 2020 została podjęta po konsultacjach z partnerami, wystawcami oraz uczestnikami w wyniku wpływających zapytań dotyczących forum, a także mając na względzie komunikaty oraz zalecenia wydawane przez Główny Inspektorat Sanitarny. 

Dokonane zgłoszenia zachowują swoją ważność i będzie można z nich skorzystać w nowym terminie na tych samych zasadach.

Bezpłatna prenumerata