XII Kongres PORT PC

Ceny energii elektrycznej to niewątpliwie najważniejszy czynnik kształtujący zainteresowanie inwestorów montażem pompy ciepła. Mają one istotny wpływ na koszty eksploatacji tych urządzeń, choć oczywiście nie wyłączny. Mogliśmy się o tym przekonać w ostatnich kilkunastu miesiącach, gdy mocno rozpędzony polski rynek pomp ciepła wyraźnie wyhamował. Czy zatem spodziewane zmiany na rynku energii, w tym wprowadzenie taryf dynamicznych oraz odmrożenie cen paliw, przyniosą poprawę sytuacji? Co może zrobić branża, by rynek pomp ciepła powrócił na ścieżkę intensywnego rozwoju? Na jakie wsparcie może liczyć i jakie wyzwania ją czekają? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi będzie można otrzymać na XII Kongresie PORT PC 13 czerwca 2024 r. w Warszawie.

Formuła paneli dyskusyjnych
Podczas wydarzenia będzie czas nie tylko na ważne podsumowania i wiele ciekawych prezentacji, ale też na kilka paneli dyskusyjnych z udziałem specjalistów z Polski i zagranicy oraz przedstawicieli instytucji publicznych. Wszystkich uczestników wydarzenia organizatorzy zachęcają do udziału w dyskusji m.in. o wyzwaniach polskiego rynku pomp ciepła oraz dalszych i bliższych perspektywach jego rozwoju. Będą odniesienia do dobrych i złych praktyk wykonawczych i biznesowych, kwestii audytów energetycznych oraz istotnej roli instalatorów. Przeanalizowane zostaną możliwości wdrażania regulacji unijnych, np. w zakresie odejścia do 2040 r. od wykorzystania paliw kopalnych w ogrzewaniu polskich budynków.

Co jeszcze w tematyce wydarzenia?
Sporo uwagi na Kongresie poświęconej będzie kwestii cen energii elektrycznej, niezwykle ważnej dla przyspieszenia rozwoju polskiego rynku pomp ciepła. Już wkrótce czekają nas tu pewne zmiany w związku z wprowadzeniem taryf dynamicznych oraz odmrożeniem cen energii i gazu. Wokół tych tematów powstało jednak mnóstwo szumu medialnego, co mocno zdezorientowało użytkowników pomp ciepła i potencjalnych inwestorów. Dlatego przedstawiona zostanie rzetelna analiza wykorzystania taryf dynamicznych w domach z pompami ciepła. Przekonuje ona, że w wielu przypadkach są one rozwiązaniem wręcz bardzo korzystnym.
Omówiona zostanie sytuacja na rynku pomp ciepła w Polsce i Europie, możliwości rozwoju technologii, a także różnorakie wyzwania, z jakimi musimy się zmierzyć. Przy okazji odbędzie się rozmowa o znaczeniu tej technologii w transformacji energetycznej budynków w Polsce.
Jedna z sesji poświęcona została w całości gruntowym pompom ciepła. Wśród tematów będą mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej, otworowe wymienniki ciepła i Test Reakcji Termicznej, a także przykłady dużych inwestycji z gruntowymi pompami ciepła.
Pokazane będą także ciekawe projekty badawcze służące wdrażaniu i rozwojowi technologii pomp ciepła w ogrzewnictwie i ciepłownictwie oraz przykłady wykorzystania pakietu rozwiązań technologicznych przy renowacji budynków. Między innymi przyjrzymy się Ciepłowni Przyszłości oraz korzyściom z zastosowania magazynów ciepła.

Wielu znamienitych gości i ekspertów
Tegoroczny Kongres PORT PC uświetni swoją obecnością wielu znanych ekspertów. Wśród honorowych gości i prelegentów znajdą się między innymi:
– Patrick Crombez, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA),
– przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Banku Światowego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
– Wojciech Racięcki, dyrektor w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
– Monika Morawiecka, Senior Advisor – Regulatory Assistance Project (RAP),
– dr inż. Marek Miara, Business Developer Heat Pumps w Fraunhofer ISE, członek zarządu EHPA oraz członek PORT PC.
Do grona prelegentów dołączą również inni specjaliści, wśród nich członkowie zarządu PORT PC: Paweł Lachman, Małgorzata Smuczyńska, Jakub Koczorowski, Adolf Mirowski i Jarosław Ozimek.

Integracja środowisk wobec wyzwań
Kompleksowy program kongresu przyciąga jednak nie tylko bezpośrednich przedstawicieli tej branży, ale również projektantów instalacji, architektów, audytorów i certyfikatorów, a także reprezentantów samorządów i instytucji publicznych, ośrodków badawczych, szkół i uczelni technicznych oraz wiele innych osób zainteresowanych tematyką efektywnych budynków przyszłości.
Obecnie wzmacnianie współpracy między różnymi środowiskami mającymi wpływ na polskie budownictwo jest szczególnie potrzebne.
W Polsce wciąż brakuje dobrej i klarownej polityki informacyjnej. Takiej, która będzie zachęcać właścicieli czy zarządców budynków do dokonywania zmian, a jednocześnie skłaniać osoby, które zawodowo zajmują się budownictwem i instalacjami − także w roli administratorów, do pozyskiwania nowych kompetencji. Organizatorzy mają zatem nadzieję, że tegoroczny Kongres PORT PC nie tylko dostarczy uczestnikom potężną dawkę rzetelnej wiedzy o technologii pomp ciepła, odnośnych regulacjach i uwarunkowaniach rynkowych, ale też zainspiruje ich do bliższej współpracy i wzmożenia działań promocyjnych w tym obszarze.

XII Kongres PORT PC
Termin: 13 czerwca 2024 r., godz. 10-17
Miejsce: Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa
Bieżące informacje i program
Link do zgłoszenia uczestnictwa

Bezpłatna prenumerata