Wytyczne SPIUG odnośnie kolektorów słonecznych…

…w domach jednorodzinnych: Czy można ogrzać dom ciepłem słonecznym?
Są już dostępne wytyczne zawierające informacje na temat założeń budowy domu słonecznego, czyli takiego, w którym roczne zapotrzebowanie na ciepło i ciepłą wodę użytkową przynajmniej w 50% pokrywane jest z energii promieniowania słonecznego, dzięki czemu koszty eksploatacji takiego budynku z tytułu kosztów ogrzewania spadają do minimum.
Przedstawione w wytycznych „Minimalizacja kosztów ogrzewania w praktyce. Czy można ogrzać dom ciepłem słonecznym?” rozwiązanie dotyczy praktycznego wykorzystania instalacji kolektorów słonecznych do całorocznego ogrzewania budynków.
W Europie obserwujemy renesans rynku kolektorów słonecznych za sprawą ich szerszego wykorzystania ponad pozostające w dalszym ciągu w świadomości użytkowników i decydentów standardowe wykorzystanie, jakim jest przygotowanie ciepłej wody użytkowej tj., do wspomagania ogrzewania budynków, wsparcia wytwarzania ciepła procesowego w przemyśle oraz wykorzystania kolektorów słonecznych w sieciach ciepłowniczych.
Opracowanie została przygotowane jako pierwszy etap edukacyjny służący przybliżeniu wiedzy i możliwości, jakie daje praktyczne, jak najszersze wykorzystanie darmowego ciepła z energii słonecznej, dlatego warto je udostępnić wśród architektów i projektantów w ramach podejmowanego wyzwania transformacji ciepłownictwa w kierunku szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i finalnie przejścia całkowicie na takie źródła zasilania.
Wytyczne są dostępne do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej SPIUG: kliknij

….jako wsparcie w procesach technologicznych
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych SPIUG udostępniło także nową publikację zwierającą wytyczne do doboru i projektowania instalacji kolektorów słonecznych dla wsparcia ciepła w procesach przemysłowych.
Rozwiązanie od lat z powodzeniem jest stosowane w innych krajach europejskich, przyczyniając się do znacznego ograniczenia kosztów produkcji i usług dzięki wykorzystaniu darmowego ciepła pozyskiwanego z promieniowania słonecznego.
Obecnie w ramach zazieleniania produkcji ciepła w Polsce, ma także szanse na wykorzystanie w naszym kraju.
Publikacja jest bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej SPIUG: kliknij

Obecnie w przygotowaniu jest kolejny informator zawierający wytyczne dotyczące praktycznego wykorzystania kolektorów słonecznych w sieciach ciepłowniczych.

Bezpłatna prenumerata