Więcej energii ze słońca w woj. podlaskim


PGE Energia Odnawialna S.A. zbuduje dwie farmy fotowoltaiczne Gutki oraz Gutki 2 z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotacje o łącznej wartości 27,8 mln zł – zostaną przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Inwestycje zlokalizowane w powiacie grajewskim, wzmocnią lokalny, a także regionalny potencjał energetyczny, związany z korzystaniem z OZE.
Umowy regulujące udzielenie wsparcia podpisali przedstawiciele NFOŚiGW oraz PGE EO S.A. Na przekazanie funduszy pozwoliła I oś Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Budowa dwóch farm fotowoltaicznych będzie kosztować niemal 40,4 mln zł, a ich łączna moc osiągnie blisko 12 MWp. Już od września przyszłego roku farmy będą produkować energię elektryczną przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego oraz wprowadzać ją do sieci elektroenergetycznej. Produkcja prądu elektrycznego z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE wyniesie 12 888 MWhe/rok. Innym, ważnym, uzyskanym efektem ekologicznym będzie spadek emisji gazów cieplarnianych, który jak się szacuje – sięgnie 9 769 ton CO2/rok.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata