Ważna zmiana dotycząca pomp ciepła od 14.06.2024 r. w Czystym Powietrzu

NFOŚiGW przypomina, że od 14 czerwca 2024 r. producentów, dystrybutorów i importerów pomp ciepła obowiązują nowe zasady w programie Czyste Powietrze. Od tego dnia na liście zielonych urządzeń i materiałów, tzw. liście ZUM, będą dostępne tylko pompy ciepła posiadające raport z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu EU lub EFTA lub posiadające jeden z europejskich znaków jakości: EHPA Q, HP KEYMARK lub EUROVENT. Uszczelnienie listy ZUM obejmie też kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet drzewny, ale w tych przypadkach nie będą wymagane nowe dokumenty.

Na listę ZUM (https://lista-zum.ios.edu.pl/) będą czasowo – w okresie od 14.06 do 31.12.2024 r. – dopuszczone pompy ciepła mające jeden z europejskich znaków jakości (EHPA Q, HP KEYMARK lub EUROVENT), a niemające pełnego raportu z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu EU lub EFTA. Od przyszłego roku na tej liście pozostaną z kolei tylko te pompy, które taki pełny raport będą miały. Głównym celem okresu przejściowego jest zapewnienie producentom, dystrybutorom i importerom pomp ciepła dodatkowego czasu na przeprowadzenie tych badań.

Z punktu widzenia producentów, dystrybutorów i importerów tych urządzeń wskazane jest możliwie najszybsze dostarczenie do prowadzącego listę ZUM Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) pełnych raportów z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu EU lub EFTA dla pomp ciepła, które mają być z tej listy oferowane beneficjentom programu Czyste Powietrze.

Pompy zgłoszone lub wpisane na listę ZUM przed 14 czerwca 2024 r. – to jest do 13 czerwca 2024 r. – do których załączono znaki EHPA Q, HP KEYMARK lub EUROVENT, a nie załączono raportów z badań przeprowadzonych w laboratoriach z terenu EU lub EFTA, z dniem 14 czerwca 2024 r. przestaną być widoczne na tej liście.

W związku z tym NFOŚiGW przypomina:

• Pompy ciepła wpisane na listę ZUM na podstawie znaków jakości będą mogły na niej pozostać do 31 grudnia 2024 r. – jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny, dlatego zachęcamy do możliwie najszybszego uzupełniania badań dla tych pomp. Badania te muszą zostać przeprowadzone w akredytowanym laboratorium zlokalizowanym w kraju UE lub EFTA;

• Pompy ciepła mające co najmniej jeden z europejskich znaków jakości:

– EHPA Q,

– HP KEYMARK,

– EUROVENT

będą mogły uzyskać czasowy wpis na listę ZUM. Będzie to możliwe wyłącznie dla wniosków o wpis na listę ZUM składanych od 14 czerwca 2024 r.;

• Regulamin określający wymagania dotyczące dokumentów i procedur obowiązujących przy rejestracji pomp ciepła na liście ZUM jest dostępny tutaj: kliknij;

• Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rejestracji pomp ciepła na liście ZUM znajdują się tutaj: kliknij;

• Wnioski o wpis na listę ZUM składane do 14 czerwca 2024 r., do których załączono certyfikaty, a nie załączono badań spełniających warunki programu, będą odrzucane.

Źródło: NFOŚiGW

Pełna treść informacji: kliknij

Od redakcji InstalReportera

W dniu 14.06.2024 r., a także dla porównania w dniu 20.06.2024 r. sprawdziliśmy kilka kategorii urządzeń wpisanych na listę ZUM. Przykładowo kategoria często wybieranych pomp ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (dla temperatury zasilania 55°C) została bardzo uszczuplona. Na liście pozostało 310 urządzeń (stan na 20.06), kolejnych 2817 jest zawieszonych lub usuniętych (w przeważającej części zawieszonych). Widać jednak, że z dnia na dzień przybywa pomp ciepła dostępnych dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Chwilowe uszczuplenie listy będzie się więc zmniejszać wraz z sukcesywnym składaniem wniosków przez producentów pomp ciepła o wpisanie na listę ZUM.
Warto więc informować swoich klientów/inwestorów o tym fakcie, za chwilę bowiem lista się znacznie powiększy, co oznacza po prostu szerokie spektrum urządzeń do wyboru.

Bezpłatna prenumerata