Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji…

To już ostatni moment, aby wziąć udział w Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, organizowanych przez zarząd główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Zamknięcie rejestracji nastąpi 27 września.

Patronat honorowy nad Warsztatami objęły: REHVA Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations,  Izba Gospodarcza Gazownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

W trakcie wydarzenia zaplanowane są prelekcje plenarne oraz cztery bloki panelowe, w których udział wezmą doświadczeni projektanci, rzeczoznawcy oraz przedstawiciele środowiska naukowego. W ciągu 2 dni przedstawionych będzie 20 warsztatów panelowych oraz 25 prezentacji Partnerów. Wszystkie warsztaty i prezentacje będą odbywać się jednocześnie w 5 salach.

Tematy omawiane podczas Warsztatów będą poruszać kwestie związane ze spojrzeniem na misję projektantów w dzisiejszych czasach, jak również konkretne zagadnienia techniczne.

Tematy warsztatów panelowych:

 • Ewolucja czy Rewolucja – 100 lat projekcji i określania trendów i standardów w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce
 • Energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC
 • Jak powinien zmieniać się Warsztat Projektanta
 • Wybór właściwego systemu kanalizacji niskoszumowej na podstawie studium przypadku kompleksu biurowo-hotelowego POSEJDON CENTER w Szczecinie
 • Dom bez rachunków
 • Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną
 • Uwarunkowania prawne i przepisy dopuszczające budowę gazociągów o ciśnieniu powyżej 10 barów w krajach Europy. Obowiązujące przepisy i uwarunkowania budowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce.
 • Warsztat rzeczoznawcy PZITS XXI wieku
 • Podczyszczanie wód opadowych poprzez odwodnienia liniowe bez użycia separatora?
 • Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle
 • Właściwy dobór izolacji technicznych na instalacjach ogrzewczych i klimatyzacyjnych
 • Modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku
 • Właściwy dobór instalacji gwarantuje bezpieczną pracę podczas wieloletniej eksploatacji czyli systemy zamocowań Niczuk w technice instalacyjnej
 • Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia. Uwarunkowania doboru materiałów polimerowych do budowy sieci gazowych.
 • Wybór systemów wentylacyjnych a koszty zużycia energii budynku – analiza kosztów użytkowania budynku w zależności od wybranego rozwiązania projektowego
 • Projekt budowlany a wykonawczy instalacji sanitarnych w Revicie
 • Centrale kompaktowe FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru Acon. Systemy napowietrzania klatek schodowych FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru PressAir.
 • Indoor Environment quality under EPBD: EN 16798-1 standard and REHVA residential ventilation guidebook
 • Porównanie technologii klimatyzacji precyzyjnej centrów przetwarzania danych – case study

Parterami Warsztatów są następującego firmy:

 • partnerzy strategiczni: LG Electronics, Geberit, Wilo Polska, HAURATON Polska,  Armacell Poland
 • partner złoty: Lindab, Niczuk, Vertiv Poland, FläktGroup Poland

Szczegółowe informacje dotyczące programu, opłat i rejestracji dostępne są na stronie www.warsztaty.pzits.pl

Bezpłatna prenumerata