VTS Group poinformowało o obniżce cen na swoje produkty

Ostatnie obniżki cen są elementem szerszych zmian, które firma wprowadza w ramach nowej strategii. Począwszy od 2012 roku, kiedy zmienił się zarząd firmy (nowy prezes Hanna Siek-Zagórska) podjęto szereg działań. Między innymi dostosowano ofertę produktową VTS do wymagań poszczególnych rynków, wdrażając nowe produkty. Zmodyfikowano niektóre rozwiązania techniczne dostosowując je jeszcze bardziej do oczekiwań klientów. Wzmocnino także proces kontroli jakości na wszystkich etapach procesu produkcji urządzeń oraz wdrożono system ciągłego monitorowania postępów. Proces obniżki cen rozpocznie się od rynku polskiego, a już w lipcu obejmie wszystkie rynki VTS.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017