Viessmann nabywa firmę Kospel

Grupa Viessmann nabywa polską spółkę Kospel S.A. Tym zakupem Viessmann wzmacnia swoje portfolio, wzbogaca swoją fachową wiedzę i kadrę w dziedzinie innowacyjnych układów elektrycznych. Pomiędzy obiema stronami została zawarta stosowna umowa. Firma Kospel została założona w 1990 r. przez Krzysztofa Łukasika. Dzisiaj w sumie 500 pracowników w czterech lokalizacjach w Polsce produkuje przepływowe podgrzewacze wody, kotły elektryczne i zbiorniki do magazynowania ciepłej wody z przeznaczeniem głównie na rynki środkowo- i wschodnioeuropejskie. Kospel sprzedaje ponad dwie trzecie swojej produkcji w Polsce, jak również w Rosji i ościennych krajach europejskich. Przy wysokich wskaźnikach wzrostu Kospel spodziewa się w bieżącym roku finansowym sprzedaży na poziomie około 30 milionów EUR. Spółka ma swoją siedzibę w Koszalinie. Obie strony zdecydowały się nie ujawniać ceny zakupu. Połączenie jest przedmiotem badania przez polskie organy w ramach kontroli antymonopolowej.

– Viessmann kontynuuje swoją politykę strategicznego inwestowania w sektor elektryczny, ponieważ w przyszłości nastąpi poważny wzrost znaczenia elektryczności do realizacji potrzeb w zakresie ogrzewania i generowania ciepłej wody – mówi dr Ulrich Hüllmann, dyrektor finansowy Grupy Viessmann. Wraz z nabyciem firmy Kospel rozszerzamy portfolio naszych wyrobów, w którym znajdą się teraz przepływowe podgrzewacze wody, kotły elektryczne i domowe zbiorniki na ciepłą wodę. Powiększamy nasz dostęp do Europy Środkowej i Wschodniej. Skorzystają na tym zarówno klienci Kospel, jak i Viessmann.

Krzysztof Łukasik, dyrektor naczelny Kospel, mówi: Dumą napełnia mnie to, że moja prawie 30-letnia praca rozwojowa jest teraz kontynuowana przez tak dużą rodzinną firmę jak Viessmann. Dla mnie osobiście znalezienie doskonałego nowego domu, w którym my wszyscy możemy się nadal razem rozwijać, było i jest sprawą bliską mojemu sercu i wszystkich moich współpracowników z Kospel. Ja sam będę aktywnie uczestniczyć w dalszym rozwoju marki Kospel.

Viessmann zmienia się nieustannie od producenta technologii grzewczej do dostawcy rozwiązań dla całości przestrzeni życiowych. Firma opracowuje rozwiązania, które zapewniają ludziom w równej mierze optymalną temperaturę w pokoju, ciepłą wodę, elektryczność i dobrej jakości powietrze. W swojej zintegrowanej propozycji rozwiązań firma Viessmann idealnie łączy wyroby i systemy w oparciu o właściwe źródła energii i wykorzystując platformy i usługi cyfrowe. Dodatkowo, oferuje szeroki asortyment usług towarzyszących. Wszędzie tam, gdzie jest to technicznie możliwe, Viessmann opiera się na źródłach odnawialnych. We wszystkich innych przypadkach są stosowane paliwa kopalne, które są wykorzystywane tak efektywnie, jako to jest możliwe. To założone w 1917 r. przedsiębiorstwo rodzinne przywiązuje szczególną wagę do działania odpowiedzialnego i długoterminowego. Zrównoważony rozwój jest mocno zakorzeniony w wartościach firmy i znajduje odzwierciedlenie w określeniu celu firmy, przez który „Tworzymy przestrzenie życiowe dla przyszłych pokoleń”. Tworzenie przestrzeni życiowych dla przyszłych pokoleń jest odpowiedzialnością 12 000 członków silnej rodziny Viessmann na całym świecie.

Bezpłatna prenumerata