Targi Aquatherm Warsaw

Nad polską branżą budowlaną gromadzą się czarne chmury. Czy spadnie z nich deszcz, czy rozwieje je wiatr? Trudno dziś o jednoznaczne prognozy. Z jednej strony, według szacunków Building Radar, do 2020 r. sektor ten może w Polsce wzrosnąć o ponad 10%, osiągając tym samym największą dynamikę rozwoju. Z drugiej strony, początek 2016 r. przyniósł pogorszenie koniunktury. Spadek zleceń potwierdziły dane UZP i GUS: w I połowie 2016 r. wartość udzielonych zamówień na roboty budowlane wyniosła ok. 8,5 mld zł, wobec 11 mld zł rok wcześniej. Dalsze losy branży stoją pod znakiem zapytania, głównie ze względu na okres przejściowy, między wygaśnięciem starej i rozpoczęciem nowej puli środków UE. Firma badawcza PMR, w raporcie „Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2016 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021״, zapewnia, że mimo słabych pierwszych miesięcy, bieżący rok wciąż ma przed sobą duży potencjał rozwojowy, głównie dzięki trwającemu ożywieniu w sektorze mieszkaniowym oraz przemysłowo-magazynowym, realizacji dużych projektów energetycznych oraz długości zakontraktowanych tras szybkiego ruchu.

Również z raportu KPMG i Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) „Stan otoczenia biznesowego sektora budowlanego w Polsce” wynika, że wykonawcy liczą na wzrost popytu i tym samym możliwość pozyskania korzystniejszych zamówień. Przekonują, że ich mocną stroną jest jakość usług i pracowników. W sektorze prywatnym podstawą konkurencyjności staje się wiedza i innowacyjność, a w konsekwencji – dostarczenie gotowego rozwiązania, a nie prostej usługi budowlanej. Jak jednak podkreślają eksperci, największym błędem polskiego biznesu budowlanego jest zgoda na konkurencję cenową, widoczna szczególnie w zleceniach publicznych. Przedsiębiorstwa poddając się presji obniżania cen, w konsekwencji tną koszty usług podwykonawców oraz pracowników. Przy brakach kadrowych i niepewnej sytuacji w branży, zaostrzającej się walki o zlecenia, wykonawców czeka dziś wiele wyzwań. W coraz bardziej skomplikowanych technologicznie inwestycjach, ważną rolę odgrywa innowacyjność wykonawcy oraz niekonwencjonalne podejście. Fachowcy muszą nieustannie podnosić swoje umiejętności, nie tylko kontekście rozwiązań technologicznych lecz także w obszarach biznesowych. Odpowiedzią na te potrzeby będzie specjalny panel tematyczny, poświęcony zmieniającym się wymaganiom zleceniodawców, podczas listopadowych Targów Aquatherm Warsaw w Warszawie.

www.aquatherm-warsaw.com

Bezpłatna prenumerata