Cichewicz – szkolenia dla instalatorów

Firma CWD zaprasza na szkolenia dla instalatorów i projektantów z zakresu odnawialnych źródeł energii obejmujących:

- dobór i montaż kotłów c.o i systemów grzewczych na biomasę w tym słomę, pellets, brykiety, pestki, zboże

- dobór i montaż zestawów fotowoltaicznych i ogniw solarnych

- prezentacja programu dofinansowania na ww. produkty w ramach programu Prosument

Szkolenia odbędą się:

24.01 – Grodzisk Mazowiecki ul. Orlicz Dreszera 14 ( Kozery)

31.01 – Płońsk ul. Rzemieślnicza 11

7.02-   Grudziądz ul. Rapackiego 37

12.02 – Grodzisk Mazowiecki ul. Orlicz Dreszera 14 ( Kozery)

13.02 – Płońsk ul. Rzemieślnicza 11

26.02 – Grudziądz ul. Rapackiego 37

Szkolenia bezpłatne. Kontakt w sprawie szkoleń do działu szkoleń i doradztwa producenta:  tel. 506 635 901 oraz 605 580 079

lub handlowy@cichewicz.com

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017