Szczyt REHVA w Brukseli

REHVA zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartej konferencji organizowanej, jak co roku, w Brukseli 14 listopada. W tym roku jesienne spotkanie REHVA będzie skupiało się wokół tematu „Zdrowe i efektywne energetycznie budynki zgodnie z EPBD”.

W programie omawiane będą:

  • najnowsze informacje dotyczące przeglądu EPBD – Dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Prelegentami będą zaproszeni przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiego oraz przedstawiciel Rady z Estonii prowadzącej obecnie prezydencję Unii;
  • zdrowia użytkowników w budynkach charakteryzujących się wysoką efektywnością energetyczną. Prelegentami będą wiceprezes REHVA oraz przedstawiciele European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA) oraz WELL Institute.

Planowany jest również panel prezentujący opinie interesariuszy na temat zdrowia użytkowników w budynkach niskoenergetycznych oraz rewizji EPBD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże organizatorzy nie zwracają kosztów delegacji.

REHVA jest europejską federacją krajowych stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 27 krajów. PZITS jest polskim członkiem REHVA.

W przypadku chęci udziału w listopadowym spotkaniu oraz szerszego zainteresowania działalnością REHVA, PZITS zaprasza do kontaktu z Sekcją Główną Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery (sekcja.cowiia@pzits.pl).

Więcej informacji

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017