Studia podyplomowe Inwestycje w odnawialne źródła energii

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej w Warszawie zapraszają na IV edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych Inwestycje w odnawialne źródła energii. Rekrutacja trwa do 30 września.

Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności przygotowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego polegającego na inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych źródeł energii (OZE) lub uruchomienia produkcji urządzeń – przetworników odnawialnych zasobów energii w końcowe nośniki energii. Zakres studiów obejmuje praktyczne wykorzystanie zaawansowanych metod analiz ekonomiczno-finansowych oraz z uwzględnieniem aspektów prawnych, technicznych i rynkowych, a także opracowywanie wniosków o sfinansowanie inwestycji.

Znaczna cześć zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (case study), które są skoncentrowane na branżach i technologiach OZE zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach (do 2020 roku). Program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. Atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych. Omawiane będą na bieżąco i analizowane propozycje zmian prawnych, w szczególności w ramach prac nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz postępy i ustalenia w programowaniu wysokości i zasad przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014 – 2020.

Studia adresowane są do prywatnych przedsiębiorców, kadry kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, przedstawicieli samorządów oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej.

Studia są prowadzone równolegle dla dwóch grup studyjnych w Warszawie i we Wrocławiu.

http://www.ieo.pl/pl/studia-podyplomowe.html

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017