Studia podyplomowe „Inwestycje w odnawialne źródła energii”

Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zapraszają na VII edycję studiów podyplomowych „Inwestycje w odnawialne źródła energii – energetyka prosumencka i generacja rozproszona”. Celem studiów jest przekazanie aktualnych i praktycznych informacji o inwestowaniu w OZE: rozwiązaniach technologicznych, również dotyczących energetyki prosumenckiej, unijnych i polskich uwarunkowaniach prawnych wspierających wykorzystanie OZE, źródłach finansowania zewnętrznego, przeprowadzaniu analizy finansowej i ekonomiczno-społecznej (CBA), możliwościach dofinansowania ze środków UE.

Położenie akcentu na praktyczne aspekty podejmowania inwestycji w energetyce odnawialnej wymusza konieczność prowadzenia dużej części zajęć w formie warsztatów i analizy przypadków (case study). Taka forma zajęć umożliwia słuchaczom większą aktywność i zaangażowanie, co gwarantuje nabycie umiejętności praktycznych.

Program studiów jest skierowany do:

- prywatnych przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, zajmujących się energetyką odnawialną lub pragnących poszerzyć swoją działalność o energetykę odnawialną,

- kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w przedsiębiorstwach energetycznych i ciepłowniczych, które pragną podjąć działalność inwestycyjną w OZE,

- pracowników jednostek samorządowych (urzędów gmin, powiatów, województw) odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój i planowanie przestrzenne oraz pracowników jednostek doradztwa rolniczego – studium umożliwi gminom i powiatom wykształcenie specjalistów ds. ekoenergetyki, kompetentnych w zakresie rozwoju i wykorzystania lokalnych zasobów OZE,

- przedstawicieli firm doradczo-szkoleniowych, pragnących poszerzyć zakres świadczonych usług o zagadnienia energetyki odnawialnej,

- pozostałych osób, które zamierzają poszerzyć zakres posiadanych wiadomości teoretycznych oraz poznać najlepsze rozwiązania praktyczne w ramach podejmowania inwestycji w OZE.

Czas trwania: 2 semestry, 168 godz.
Koszt: 5000 zł
Termin zakończenia rekrutacji: 29.02.2016

Termin uruchomienia studiów: 5.03.2016

Szczegółowych informacji z zakresu tematyki studiów, udziela kierownik studiów: dr Magdalena Ligus magdalena.ligus@ue.wroc.pl tel. 606 392 295

www.ieo.pl

www.podyplomowe.eu.wroc.pl

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017