Studia podyplomowe 2022/2023: Energetyka Odnawialna dla Biznesu, Inwestycje i rynek energii


Nowa edycja studiów 2022/2023 skupia się na tym, jak inwestować w projekty wykorzystujące zeroemisyjne OZE, by omijać pułapki związane ze zbyt wolnym rozwojem sieci energetycznych, czy ograniczeniami w dostępie do przestrzeni (terenów, gruntów, dachów, elewacji). Pokazuje jak wytwarzać, bilansować i magazynować energię w projektach z OZE, uwzględniających obecną sytuację na rynku energii elektrycznej i ciepła i wykorzystując możliwości najnowszych, rynkowo dojrzałych rozwiązań technologicznych.
W ramach edycji 2022/2023 do programu nauczania, poza fotowoltaiką i energetyka wiatrową, dołączone zostały nowe zagadnienia dotyczące magazynów ciepła, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, elektroogrzewnictwa, instalacji hybrydowych oraz sposobów efektywnego ekonomicznie zarządzania energią. Słuchacze dowiedzą się jak w sposób racjonalny i bezpieczny rozpocząć własny projekt biznesowy, uwzględniający aktualne otoczenie prawne, najnowsze trendy światowe, a także strategie rozwoju Unii Europejskiej oraz Polski, przygotowane z myślą sprawnego wyjścia z kryzysów.
Rekrutacja na kolejną edycję programu „Energetyka Odnawialna dla Biznesu” już ruszyła i cieszy się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Pierwsze zajęcia odbędą się 29 października.
Więcej szczegółów na temat studiów znajduje się tutaj
Źródło: Instytut Energii Odnawialnej
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata