Specjalistyczny warsztat nt. pierwszej aukcja dla OZE

Jeszcze w tym roku odbędzie się pierwsza aukcja dla odnawialnych źródeł energii. Będzie ona dedykowana przede wszystkim instalacjom OZE do 1 MW tzn. głównie instalacjom fotowoltaicznym, w mniejszym stopniu instalacjom wiatrowym, a także biogazowniom. W najbliższym czasie Ministerstwo Energii opublikuje niektóre rozporządzenia wykonawcze ustawy o OZE. Najwięcej wątpliwości i niepewności wśród przedsiębiorców budzą sposoby i dokładne procedury wyliczania pomocy publicznej. W związku z tym Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych (SIS) wspólnie z firmą THINKPRO zaprasza na specjalistyczny warsztat pt.: „Pierwsza aukcja i pomoc publiczna w instalacjach OZE”. Warsztaty odbędą się w: Katowicach 24.11.2016 oraz Warszawie 30.11.2016.

Podczas szkolenia eksperci skupią się na poniższych zagadnieniach :

  • pierwsza aukcja dla koszyka instalacje do 1 MW,
  • pomoc publiczna w instalacjach OZE – obliczanie, wartość, sprawozdawczość, sankcje,
  • system wsparcia i aukcje dla biogazowni tzw. błękitne certyfikaty,
  • system wsparcia i aukcje w koszykach „Instalacje do 1MW mocy – fotowoltaika”,
  • poszczególne obowiązki podmiotu startującego w aukcji i dokładną procedurę aukcji (nacisk na aspekty praktyczne wraz z dokładnym omówieniem platformy aukcyjnej),
  • obowiązki przedsiębiorstw, które wygrały aukcję.

Koszt szkolenia to 890 zł netto.

Kontakt: Maciej Czech, biuro@dlaenergetyki.pl, tel. 22 118 47 17

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017