Seminarium „Nowoczesne techniki instalacyjne w szpitalnictwie”

26 września 2013 r. w Warszawie (Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5,  Sala B II Ip.) odbedzie sie  XI SEMINARIUM OGÓLNOKRAJOWE  z cyklu „NOWOCZESNE TECHNIKI INSTALACYJNE W SZPITALNICTWIE”. Rozpoczęcie obrad o godzinie 10.00. Temat wiodący: „Ochrona ppoż. w szpitalnictwie – przepisy, stan istniejący, skutki, rozwiązania”.

Seminarium, którego organizatorem jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (Główna Sekcja Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie) przeznaczone jest głównie dla służb technicznych obiektów szpitalnych, służb eksploatacyjnych przedsiębiorstw ciepłowniczych,  przedstawicieli organów samorządowych ds. lecznictwa, projektantów, pracowników służb sanepid., producentów technologii i urządzeń. Grupy tematyczne: ochrona ppoż., instalacje cieplne, instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne, ciepłownictwo, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje gazów medycznych.

Celem Seminarium jest stworzenie okazji do spotkania i wymiany poglądów specjalistów branżowych z producentami technologii i urządzeń, stosujących  nowoczesne techniki instalacyjne w szpitalnictwie, a między innymi nt. „Ochrony ppoż. w szpitalnictwie”. Seminarium ma też zapoznać uczestników z rozwiązaniami technicznymi proponowanymi przez producentów, poprawiającymi stan techniczny oraz usprawniającymi modernizację obiektów szpitalnych, a także eksploatację.

Szczegółowych informacji dotyczących seminarium udzielają:
- Jan Różański (Białystok 602 777 258, jbr@websky.pl
- Krzysztof Stelągowski (Łódź) 42 677 82 41, 793 663 534, k_stelagowski@o2.pl
- Jolanta Masalska (Warszawa) 22 826 28 94 e-mail: biuro@pzits.pl

 

 

 

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017