Sektor ciepła słonecznego potroi się do 2030 r.

REPowerEU i strategia UE w zakresie energii słonecznej wyznaczają drogę transformacji energetycznej: sektor ciepła słonecznego „potroi się” do 2030 r., przekraczając 110 GWth zainstalowanej mocy.


Inicjatywa wyznacza nową erę dla technologii słonecznych, zarówno dla fotowoltaiki, jak i ogrzewania i chłodzenia w oparciu o ciepło słoneczne. Aby zmniejszyć zależność od importu paliw kopalnych, Komisja Europejska przedstawiła plan REPowerEU, w tym zwiększony cel w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (45%), przełomową inicjatywę na rzecz wykorzystania dachów słonecznych oraz działania wspierające inicjatywy szerszego wykorzystania OZE w zapewnianiu ciepła. Inicjatywy te są uzupełniane bardziej szczegółowymi propozycjami zawartymi w strategii UE w zakresie energii słonecznej.
‎Solar Heat Europe wyraża uznanie dla wysiłków Komisji Europejskiej na rzecz szybkiego opracowania propozycji mających na celu zmniejszenie zależności Europy od importowanej energii, w szczególności rosyjskiego gazu.
W strategii UE w zakresie wykorzystania energii słonecznej podkreślono potrzebę potrojenia obecnego poziomu mocy wytwórczych ciepła z energii słonecznej do 2030 r., co odpowiada przekroczeniu 110 GWTh ciepła słonecznego w Europie.
Głównym wyzwaniem jest szybkie wdrożenie dostępnych rozwiązań, które mogą zapewnić ciepło odnawialne w budynkach i różnych gałęziach przemysłu UE. Nie ma srebrnej kuli, która zdefiniowałaby jedno uniwersalne zastosowanie, a różne technologie są częścią rozwiązania. Jak wspomniano w strategii UE w zakresie energii słonecznej, poprzez politykę wsparcia i przepisy, które zapewniają równe warunki działania dla wszystkich technologii słonecznych i nie faworyzują jednych przeciwko drugim, władze krajowe i lokalne mogą promować najbardziej skuteczne rozwiązanie dla każdej sytuacji.
Jednym z wyraźnych przykładów przełomowej propozycji jest Solar Rooftop Initiative. Komisarz Kadri Simson ogłosiła obowiązek dotyczący dachów solarnych dla budynków publicznych i komercyjnych od 2026 r. oraz dla budynków mieszkalnych do 2029 r.
– Środki zaproponowane w ramach inicjatywy Solar Rooftop ułatwią szybkie wykorzystanie energii słonecznej i wyeliminują ważne bariery. Słoneczna energia cieplna zaopatruje już ponad 10 milionów gospodarstw domowych, a dzięki inicjatywie Solar Rooftop Initiative możemy zwiększyć wytwarzanie ciepła słonecznego dla gospodarstw domowych o 9 TWh do 2025 r., w tym dodatkowe 60 GWh magazynowania ciepła, dodając do celu proponowanego dla fotowoltaiki. – powiedział Pedro Dias, sekretarz generalny Solar Heat Europe. – Ponadto energia słoneczna zwiększy również dostawy ciepła do procesów przemysłowych i sieci ciepłowniczych, które również zostaną wzmocnione przez inne działania i rosnące ceny gazu i energii elektrycznej. – dodał Dias.
W ramach przedstawionego dziś pakietu Komisja Europejska zawiera propozycje zmiany różnych dyrektyw, a mianowicie włączenia celu 45% dla odnawialnych źródeł energii w Europie do 2030 r.
Źródło: SPIUG

Bezpłatna prenumerata