Sebastian Wall Prezydentem EOTA

Dr inż. Sebastian Wall, pełnomocnik dyrektora ds. strategii konkurencyjności został wybrany nowym prezydentem Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA).
EOTA to organizacja europejskich jednostek oceny technicznej wyznaczonych przez państwa członkowskie UE do wydawania Europejskich Ocen Technicznych (ETA) . Europejskie Oceny Techniczne wydawane na podstawie Europejskich Dokumentów Oceny (EAD) są ważnym narzędziem pozwalającym producentom na wprowadzanie do obrotu z oznakowaniem CE m.in. innowacyjnych wyrobów budowlanych.
ITB jest zaangażowany w prace EOTA od 1998 r. Do 2004 r. Instytut miał w organizacji status obserwatora, a po wejściu Polski do UE w 2004 r. uzyskał status członka rzeczywistego. Od tego momentu ITB aktywnie pracuje w organach technicznych i zarządzających EOTA na rzecz polskiego i europejskiego przemysłu budowlanego.
Źródło: ITB
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata