Raport IRENA: „Global energy transformation: A roadmap to 2050”

Zwiększone wykorzystanie energii odnawialnej w połączeniu z intensyfikacją elektryfikacji może mieć decydujące znaczenie dla osiągnięcia przez świat kluczowych celów klimatycznych do 2050 roku. Raport (edycja 2019) pod hasłem „Globalna transformacja energetyczna” – rozszerza kompleksowy plan działania IRENA, w którym analizuje się ścieżki technologiczne i konsekwencje polityczne w celu zapewnienia zrównoważonej energii w przyszłości. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej do ponad połowy globalnego koszyka energetycznego (w porównaniu z jedną piątą obecnie) w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii zmniejszyłoby wykorzystanie paliw kopalnych, odpowiedzialnych za większość emisji gazów cieplarnianych.

IRENA – International Renewable Energy Agency – Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej, jest organizacją, która wspiera kraje w przechodzeniu na zrównoważoną przyszłość energetyczną i służy jako platforma współpracy międzynarodowej, zasobów i wiedzy finansowej w zakresie energii odnawialnej.

Pobierz raport 

 

 

 

Bezpłatna prenumerata