Raport agendy ONZ na temat niskiej emisji

Inicjatywa sekretarza generalnego ONZ Global Compact Network Poland opublikowała pierwszy kompleksowy raport pt.: „Zrównoważone Miasta. Życie w zdrowej atmosferze” dotyczący problemów jakości powietrza w Polsce i możliwości ich rozwiązania. Opracowanie może stać się punktem odniesienia w walce o lepszą jakość powietrza. Główne zagadnienia na temat likwidacji niskiej emisji, które zostały zawarte w Raporcie będą omówione podczas V Kongresu PORT PC, 20 października br. w Warszawie. Temat przedstawią dyrektor generalny Global Compact w Polsce Kamil Wyszkowski oraz autor rozdziału dot. niskiej emisji, prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego Andrzej Guła.

Zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu powodują ciężkie choroby układu oddechowego
i nowotwory, które w konsekwencji mogą doprowadzić do zgonu. Jak wynika z raportu Global Compact zły stan powietrza odbija się nie tylko na zdrowiu. Koszty spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza schorzeń sięgają w całej UE ok 940 mld euro. Tylko w Warszawie koszty ponoszone przez pracodawców z tytułu chorobowego lub renty dla pracowników sięgają 18 mld zł rocznie.

W świetle raportu jedną z głównych barier blokujących poprawę stanu jakości powietrza w Polsce jest brak wspólnych i skoordynowanych działań między poszczególnymi organami władzy publicznej. Raport pokazuje propozycje konkretnych rozwiązań, które mają pomóc w walce o czyste powietrze. Należy do nich między innymi rozwój rynku samochodów elektrycznych, a także rozwój budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego, termomodernizacji budynków oraz szersze zastosowania bez emisyjnych lub nisko emisyjnych technologii grzewczych.
Raport wskazuje na realną możliwość obniżenia poziomu zanieczyszczenia powietrza przy wykorzystaniu istniejących sieci ciepłowniczych. Proponuje również zastępowanie węgla gazem, korzystanie z OZE np. poprzez szersze zastosowanie pomp ciepła, wymianę starych kotłów grzewczych na urządzenia spełniające unijne standardy emisyjne, jak również przyjęcie norm jakości węgla.

www.portpc.pl/kongres

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017