Rada Legislacyjna o nowej ustawie…

Projekt nowej ustawy o architektach przewiduje ograniczenie dostępu do tego zawodu, co jest sprzeczne z Konstytucją. A projekt ustawy o inżynierach budownictwa wprowadza niejasne regulacje dotyczące uprawnień i przynależności do samorządu – ocenia Rada Legislacyjna.

Rada Legislacyjna oceniła opracowany przez ministra inwestycji i rozwoju projekt ustawy o architektach i ustawy inżynierach budownictwa. Zamiast jednej będą obowiązywać dwie odrębne ustawy.

Przeczytaj cały artykuł

 

 

Bezpłatna prenumerata