PZITS zaprasza na Warsztaty pracy projektanta

W Warszawie w dniach 3-4 października 2019 r. odbędą się Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Podczas Warsztatów przedstawiane będą zagadnienia związane ze spojrzeniem na misję projektantów w dzisiejszych czasach, jak również konkretne zagadnienia techniczne.

Problematyka poruszana  w pierwszej grupie tematów to m.in.:

 • zmiana gospodarki linearnej na obiegi zamknięte, prawidłowe określanie obecnych priorytetów w branży a także  trendy w rozwoju instalacji, jak powinien zmienić się warsztat projektanta,
 • energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC
 • dom bez rachunków,
 • warsztat rzeczoznawcy XXI wieku,
 • modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku.

Zagadnienia techniczne omówione będą w ramach następujących warsztatów panelowych:

 • Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia w Polsce. Uwarunkowania doboru materiałów polimerowych do budowy sieci gazowych.
 • Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną.
 • Uwarunkowania prawne – przepisy dopuszczające budowę gazociągów z tworzyw sztucznych o ciśnieniu powyżej 10 barów w krajach Europy.
 • Podczyszczanie wód opadowych poprzez odwodnienia liniowe bez użycia separatora?
 • Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle.
 • Właściwy dobór izolacji technicznych na instalacjach ogrzewczych i klimatyzacyjnych.
 • Właściwy dobór instalacji gwarantuje bezpieczną pracę podczas wieloletniej eksploatacji czyli systemy zamocowań Niczuk w technice instalacyjnej.
 • Wybór właściwego systemu kanalizacji niskoszumowej na podstawie studium przypadku kompleksu biurowo-hotelowego POSEJDON CENTER.

Swój udział w wydarzeniu potwierdzili Atze Boerstra oraz Jarek Kurnitski – wiceprezesi REHVA, którzy poprowadzą warsztat panelowy dotyczący implementacji EPBD, smart buildings, wskaźnika SRI oraz jego wpływu na jakość środowiska wewnętrznego w budynkach.

Patronat honorowy nas Warsztatami objęty: Izba Gospodarcza Gazownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

Parterami Warsztatów są następującego firmy:

– partner strategiczny: LG Electronics, Geberit, Wilo Polska, HAURATON Polska,  Armacell Poland

– partner złoty: Lindab, Niczuk, Vertiv Poland, FläktGroup Poland

Szczegółowy program dostępny jest na stronie www.warsztaty.pzits.pl

 

Bezpłatna prenumerata