Przygotuj się na Warsztaty projektanta PZITS!

W dniach 3-4 października 2019 r. odbędą się drugie „Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych” organizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Pierwsza edycja Warsztatów (2016) cieszyła się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 430 osób, które wysłuchały 37 prelekcji tematycznych odbywających się w czterech salach jednocześnie. Podczas dwóch dni swoją wiedzą z uczestnikami podzieliło się przeszło 40 prelegentów, wśród nich nie zabrakło reprezentantów  świata nauki, jak również doświadczonych projektantów, wykonawców oraz rzeczoznawców z zakresu ciepłownictwa i ogrzewnictwa, gazownictwa, wentylacji i klimatyzacji oraz wodociągów i kanalizacji. Tematyka dotyczyła m.in.: przeglądu obowiązującego ustawodawstwa (unijnego i krajowego) oraz norm z zakresu projektowania, projektowania instalacji z użyciem technologii BIM, wspomagania komputerowego, zastosowania nowoczesnych materiałów i technologii w projektowaniu sieci i instalacji, charakterystyki energetycznej budynków.

Celem drugiej edycji Warsztatów (2019) jest ponownie stworzenie platformy wymiany wiedzy. Nie uległy zmianie również dziedziny, w ramach których dyskutowane będą problemy szczegółowe. Kolejny raz Warsztaty będą podzielone na poszczególne sesje tematyczne, realizowane jednocześnie w osobnych salach, co umożliwi uczestnikom wybór najbardziej interesujących dla nich prelekcji i dyskusji. Planowane jest również zaproszenie studentów i doktorantów kierunków inżynieria środowiska i budownictwo, a także kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Kolacja integracyjna, odbędzie się 3 października 2019 r. i mamy nadzieję, że przyczyni się do nawiązania bliższych relacji pomiędzy uczestnikami. Ważnym elementem Warsztatów będzie możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, innowacji, urządzeń oraz aparatury prezentowanych przez znamienite firmy z dziedziny objętej tematyką podstawową.

Dalsze informacje dostępne są na stronie www.warsztaty.pzits.pl, a także profilach w mediach społecznościowych: www.facebook.com/PZITS.ZG oraz www.linkedin.com/in/warsztatypzits

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017