Przemysław Ligenza nowym prezesem NFOŚiGW

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wręczyła 31 marca 2022 r. powołanie dr Przemysławowi Ligenzie na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przemysław Ligenza, dr nauk ekonomicznych, lider rozwoju, restrukturyzacji i zarządzania zmianą w różnych organizacjach (ochrony środowiska, sektora finansów publicznych, firm prywatnych), posiadający ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe.
Dr Ligenza, wspólnie z różnymi zespołami, zrealizował szereg innowacyjnych projektów, których celem była optymalizacja kosztów i wprowadzenie nowych usług i produktów. Jego zdaniem jednym z kluczowych działań zarządczych na rożnych poziomach menedżerskich jest rozwój kompetencji zasobów ludzkich, ukierunkowany na efektywne ich wykorzystanie w ramach danej organizacji.
Od stycznia 2019 r. był szefem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij

Bezpłatna prenumerata