Program priorytetowy Mój Prąd ze wsparciem z Funduszy Europejskich


W Ministerstwie Klimatu i Środowiska 27 maja 2022 r. podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu grantowego „Program priorytetowy Mój Prąd na lata 2021-2023 – REACT EU”. Ponad 870 mln zł z środków unijnych zostanie przeznaczonych na wsparcie dla obywateli zainteresowanych produkcją energii ze słońca na własne potrzeby.

Dzięki pozyskanym środkom z instrumentu REACT EU zapewnione zostało finansowanie 3. i 4. edycji programu Mój Prąd. System prosumencki został także poszerzony o kolejny podmiot – prosumenta zbiorowego, natomiast od lipca 2024 r. o prosumenta wirtualnego. Umożliwi to rozwój prosumentów w miastach. Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce Przemysław Kalinka zaznaczył, że środki REACT-EU, przyznane Polsce jako odpowiedź na kryzys gospodarczy wywołany pandemią, będą wspierać rozwój prosumenckiej, odnawialnej energetyki.
Wpisuje się to w ideę Europejskiego Zielonego Ładu oraz przyczyni się do realizacji planu REPowerEU, zakładającego odejście od importu paliw kopalnych z Rosji – powiedział.

Beneficjentem projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który udziela grantów osobom fizycznym na instalacje fotowoltaiczne, produkujące energię elektryczną na potrzeby własne domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (magazyn energii elektrycznej, magazyn ciepła, system zarządzania energią). Zainteresowane osoby nadal mają możliwość aplikowania o granty w ramach 4. edycji programu.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski przypomniał, że unijny instrument finansowy REACT-UE to dodatkowe środki dla programów polityki spójności na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 oraz przygotowanie się do ekologicznej odbudowy gospodarki.

Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata