Prawie 58 mln zł dotacji na termomodernizację budynków Centrum Zdrowia Dziecka

15 lipca br. podpisano z umowę w sprawie termomodernizacji budynków tej znanej i zasłużonej placówki ochrony zdrowia. Dotacja w wysokości 57,8 mln zł została przyznana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.
Pełny planowany koszt inwestycji wyniesie 64,3 mln zł. W jej ramach, oprócz kompleksowej termomodernizacji elewacji zewnętrznej, w tym ocieplenia przegród zewnętrznych oraz wymiany drzwi i okien (one same dają powierzchnię 4,5 tys. m kw.) gruntowny remont przejdą obiekty szpitala na powierzchni 62,5 tys. m kw. Przewiduje się wymianę lub modernizację instalacji wewnętrznych i wentylacji, montaż 14 instalacji fotowoltaicznych o łącznej powierzchni prawie 1100 m kw., a także wymianę prawie 15 tys. punktów oświetleniowych na żarówki energooszczędne pracujące w technologii LED.
Prace zostały już rozpoczęte, a planowany efekt ekologiczny i energetyczny, który zostanie uzyskany do 31 grudnia 2021 r. to: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (6,75 t/rok), zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (75,8 tys. GJ/rok) oraz wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych (prawie 135 MWh/rok).
Dzięki realizacji inwestycji poprawi się komfort przebywania w szpitalu leczonych w nim dzieci oraz towarzyszącym im rodziców lub opiekunów. Lepsze będą też warunki pracy lekarzy i personelu medycznego, a także funkcjonowania specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Ponadto zostaną obniżone koszty eksploatacyjne obiektów. Po wykonaniu prac koszty ogrzewania obiektu obniżą się o 30 proc. Przykładowo, w grudniu 2018 r. rachunki na ten cel opiewały na około 700 tys. zł.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna treść informacji: kliknij

Bezpłatna prenumerata