Powstanie pierwsza w Polsce szkoła pasywna

Gmina Stoszowice planuje budowę pierwszej w Polsce szkoły pasywnej. Zakończenie inwestycji przewidziano na 31 sierpnia 2012 r. W ramach realizowanej przez gminę inwestycji, zbudowany zostanie jednokondygnacyjny budynek o powierzchni około 800 m2, o bryle wykorzystującej pasywnie energię słoneczną. W szkole zastosowane zostaną nowoczesne technologie energetyczne, m.in. pompy ciepła, rekuperatory, a docelowo także fotowoltaika. W budynku powstanie także indywidualna biologiczna oczyszczalnia ścieków. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, szkoła stanie się budynkiem o niemal zerowym zużyciu energii. Nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu będzie czuwał Zintegrowany System Zarządzania Budynkiem.

Podejmując działania zmierzające do realizacji takiej inwestycji, starano się także wyprzedzić założenia wynikające z dyrektywy unijnej z dnia 19 maja 2010 roku, która to od 2018 roku nakłada obowiązek realizacji tego typu inwestycji jako charakteryzujących się niemal zerowym zużyciem energii. Ekologicznym wymiarem całego przedsięwzięcia jest ograniczenie strat energii, a co za tym idzie związanych z tym wydatków. Niemniej jednak, pomysł na inwestycję nie był podyktowany jedynie względami eko- i ekonomicznymi, istotnym elementem projektu jest edukacja i wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy. Zdaniem Wójta Gminy, „budowa pasywnej szkoły, poza ogromnymi oszczędnościami, niesie ze sobą szereg korzyści, jak np. rozwijanie w młodych ludziach postaw proekologicznych. Kolejne pokolenia korzystające z tego budynku już od dzieciństwa będą płynęły z nurtem postępu ze świadomością, że warto używać i wspierać nowe technologie”. Wójt Gminy podkreślił, iż “budowa nowej szkoły jest dowodem na to, że nawet małe gminy, dysponujące niewielkim budżetem mogą realizować swoje plany i idee w każdej dziedzinie, przyczyniając się tym samym do rozwoju kraju”.

www.wartowiedziec.org

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017