Powołanie zastępców GINB

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, w obecności GINB Norberta Książka, wręczył powołania na stanowiska zastępców Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Otrzymali je Krzysztof Piątek, któremu zostały powierzone zagadnienia z zakresu kontroli i wyrobów budowlanych oraz Paweł Kulbicki, który będzie nadzorował sprawy z zakresu orzecznictwa.

 

Od prawej: Paweł Kulbicki, Jerzy Kwieciński, Norbert Książek, Krzysztof Piątek

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017