Ponad 30 tys. klientów zmieniło w ubiegłym roku sprzedawcę prądu


Od początku 2022 r. łącznie ponad 30 tys. odbiorców z różnych grup zmieniło firmę, która sprzedaje im prąd: w tym ponad 23 tys. klientów indywidualnych i blisko 7 tys. biznesowych. Natomiast od 2007 r. – tj. od czasu, gdy jako klienci mamy taką możliwość – sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło w sumie 972 tys. odbiorców, z czego 741,7 tys. to odbiorcy w gospodarstwach domowych (w grupach taryfowych G), a 230,3 tys. to odbiorcy w grupach taryfowych A, B i C.
Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: poziom świadomości klientów i ich motywacja do zmiany, a także sama łatwość dokonania takiej zmiany (brak skomplikowanych procedur) oraz dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

Masz wybór. Wybieraj świadomie
Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencji na rynku. Jednak wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe. Dlatego Urząd Regulacji Energetyki przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę. Należy zwracać uwagę m.in. na następujące warunki umowy – poza samą ceną energii elektrycznej:
• czy oprócz sprzedaży energii elektrycznej oferta zawiera dodatkowe usługi i związane z tym opłaty,
• na jaki okres zawierany jest kontrakt,
• na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie po upływie okresu obowiązywania oferty,
• jakie są warunki wypowiedzenia (czy są przewidziane opłaty za wcześniejsze wypowiedzenie umowy), na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie po upływie okresu obowiązywania oferty.

Zanim zawrzesz umowę z nowym sprzedawcą zawsze:
• zastanów się, czy ta oferta jest dla Ciebie korzystna,
• dokładnie przeanalizuj wszystkie dokumenty, w tym umowę, przed ich podpisaniem,
• upewnij się, czy na przedstawionych dokumentach, ofertach lub umowach widnieją dane firmy, której przedstawicielem jest sprzedawca.

PAMIĘTAJ! Nie daj się oszukać – od 3 lipca 2021 r. obowiązuje zakaz sprzedaży „door-to-door” wobec odbiorców w gospodarstwach domowych.
Źródło: URE
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata