Polska nie popiera Pakietu
Fit for 55

Pakiet Fit for 55 w całości nie jest dla nas możliwy do osiągnięcia. Pakiet narzuconych nam rozwiązań nie wzmacnia naszej gospodarki i społeczeństwa. Wiąże się z wykluczeniem energetycznym. System ETS w obecnym kształcie powinien być zawieszony do czasu głębokiej reformy, przynoszącej wymierne efekty – mówiła minister Anna Moskwa podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska, które zakończyło się 29 czerwca 2022 r. w Luksemburgu.
Minister Anna Moskwa na posiedzeniu Rady ds. Środowiska nie poparła szeregu niekorzystnych dla Polski i jej mieszkańców propozycji rozwiązań w sprawach środowiska i klimatu, które wynikają z dokumentów tzw. Pakietu Fit for 55.

– Prace nad pakietem Fit for 55, który w całości jest dla nas bardzo wymagający, trudny, a wręcz niemożliwy do osiągnięcia, trwają. Ostatnie miesiące to był ogromny wysiłek dla nas, żeby wytłumaczyć polski system ciepłownictwa, czyli ciepłownictwo systemowe, w którym mamy ponad 40 proc. społeczeństwa. To, co jest na dzisiaj osiągnięciem i ważnym elementem do podtrzymania w kolejnych pracach, to zrozumienie dla naszego ciepłownictwa i jednocześnie wykluczenie ciepłownictwa z obowiązkowych celów w zakresie odnawialnych źródeł energii – oświadczyła minister Anna Moskwa.
Poinformowała też, że podczas Rady w formacie ministrów ds. środowiska tematem dyskusji był unijny system uprawnień do handlu emisjami. – Jest to dyskusja niezwykle dla nas istotna i najważniejsza na dziś. Widzimy światło w tunelu, możliwość wprowadzenia mechanizmu kontroli ETS. W dzisiejszym kształcie on nie działa. Istnieje minimalna szansa na reformę ETS. (…)

Normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych
– Wprowadzenie zakazu sprzedaży aut z silnikiem spalinowym od 2035 r. jest dla Polski nie do przyjęcia. Zarówno rynek, jak i społeczeństwo nie jest na to gotowy. Dopóki nie będziemy mieli na rynku aut, przystępnych cenowo, społeczeństwo nie zaakceptuje takich pomysłów – mówiła minister Anna Moskwa.
Szefowa resortu klimatu i środowiska zaznaczyła także, że kluczową kwestią oprócz ceny nowych samochodów zeroemisyjnych jest rozwój niezbędnej infrastruktury, która miałaby zapewnić bezproblemowe użytkowanie tego typu pojazdów. W wypowiedzi podkreślono także, że data wprowadzenia unijnych wymogów jest nierealna.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata