Podsumowanie VIII Forum Energetyki Prosumenckiej

Powstanie energetyki prosumenckiej jest nieodwracalnym trendem rozwoju współczesnej energetyki. Przeobrażenia strukturalne, technologiczne, a także społeczne w tym obszarze będą się dokonywać właśnie teraz, na przestrzeni nadchodzących lat. Mamy branże, mamy firmy, mamy rozwiązania, ale mamy zbyt mało prosumentów. Jesteśmy na początku długiej drogi do energetyki obywatelskiej, gdzie ludzie będą mogli bez większych problemów skorzystać z OZE.

VIII Forum Energetyki Prosumenckiej odbyło się w Warszawie w dniach 12-13 maja 2015r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju. Konferencja jest kontynuacją tradycji spotkań branży OZE, które w trakcie ośmiu dotychczasowych edycji zgromadziły setki przedstawicieli wielu organizacji i przedsiębiorstw. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób reprezentujących przemysł, samorządy, krajowych producentów urządzeń, sektor innowacji, sektor zielonego ciepła i indywidualnych inwestorów, a także przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli. Forum odbyło się pod patronatem honorowym: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Regulacji Energetyki, Krajowej Izby Gospodarczej Energetyki i Telekomunikacji, Ambasady Republiki Federalnej Niemiec oraz Fundacji na rzecz Rozwoju polskiego Rolnictwa. Partnerami Forum zostali: BOŚ Bank, Gothaer, Fundusz Szwajcarski, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Caldoris, Globema oraz Europejski Instytut Miedzi.

Uczestnicy podjęli dyskusję na temat różnych aspektów prawnych, organizacyjnych oraz technologicznych w dziedzinie systemów mikroinstalacji prosumenckich – bezpośrednio dotyczących obywateli. Organizacja Forum została wsparta z projektu OZERISE- Odnawialne źródła w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach, współfinansowanego z programu Life+ i NFOŚiGW.

W ceremonii otwarcia Forum, udział wzięli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki który uroczyście otworzył VIII Forum Energetyki Prosumenckiej, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec – Pan Rolf Nikel oraz Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej – Grzegorz Wiśniewski.

Otwarciu pierwszego dnia konferencji towarzyszyła ceremonia wręczenia nagród – Laurów prosumenta ‘2015 – ustanowionych w celu uhonorowania wyjątkowych dokonań oraz działań na rzecz kształtowania prawa, podstaw naukowych i świadomości społecznej w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej i obywatelskiej. Pierwszymi laureatami nagrody prosumenckiej zostali: poseł Artur Bramora w kategorii „polityk”., prof. Maciej Nowicki w kategorii „autorytet” oraz red. Ewa Podolska z radia TOK FM w kategorii „media”. Więcej o ceremonii wręczenia wyróżnień na stronie IEO.

Dwudniowy, obszerny program Forum został podzielony na 4 sesje merytoryczne oraz 2 panele dyskusyjne. W programie dominowały zagadnienia dotyczące rynku energetyki prosumenckiej z perspektywy odbiorców i użytkowników mikroinstalacji oraz dostawców rozwiązań technologicznych.

Pełne podsumowanie Forum, galeria zdjęć, prezentacje oraz materiały multimedialne dostępne jest na stronie internetowej.

www.forum.ieo.pl

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017