PKN ma już 100 lat

W tym roku przypada 100-lecie działaności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Z tej okazji zorganizowano uroczyste obchody świętowania połączone z konferencją i wręczeniem nagród, które miały miejsce 9 maja 2024 r. Jubileuszowi i historii PKN poświęcono też cały numer 5/24 „Wiadomości PKN”.

Początki PKN…

Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przedstawiciele władz państwowych, a także środowiska naukowe i techniczne, zaczęli postulować konieczność stworzenia jednolitych wytycznych na potrzeby odbiorów technicznych w poszczególnych instytucjach rządowych.
Starania o zorganizowanie działalności normalizatorów trwały kilka lat i zakończyły się w 1923 r. powołaniem Komitetu Technicznego dla normalizacji wytworów przemysłowych oraz ich dostawy.
Głównym inspiratorem powołania Komitetu był inż. Piotr Drzewiecki – pierwszy prezydent Warszawy w II Rzeczpospolitej, szef Polskiego Banku Komunalnego, przewodniczący Zarządu Związku Miast, prezes Stowarzyszenia Techników Polskich i wreszcie pierwszy prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Normalizacja to nic innego jak ustalanie norm, które ułatwiają życie. Zaczęło się od greckich amfor. A dziś obejmuje wszystkie aspekty naszego życia, od przemysłu po kuchnię.

Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się w 1924 r. i wtedy przyjęto nazwę Polski Komitet Normalizacyjny P.K.N. (tak wówczas zapisywano ten skrót) – 1924 r. jest zatem oficjalnie uznaną datą powstania PKN.

Wiadomości PKN

Czasopismo Polskiego Komitetu Normalizacyjnego po raz pierwszy zostało opublikowane 7 stycznia 1925 r. jako wkładka do „Przeglądu Technicznego” pod nazwą „Wiadomości Polskiego Komitetu Normalizacyjnego”. Od 1930 r. ukazywało się już jako samodzielne czasopismo pod tym samym tytułem.

PKN obecnie…

Istota normalizacji tej z lat 20. XX wieku jest wciąż aktualna i zbieżna z obecnymi poglądami, jest też wciąż otwarta na szeroko pojętą przyszłość. Współczesna normalizacja stoi u progu wyzwań związanych m.in. z przeciwdziałaniem skutkom globalnego ocieplenia, cyberbezpieczeństwem, zrównoważonym rozwojem, poprawą jakości życia, ochroną środowiska, szybkim postępem technologicznym – związanym ze sztuczną inteligencją, technologiami wodorowymi, cyberbezpieczeństwem, inteligentnymi systemami transportowymi. Wszystko to napędza normalizację i sprawia, że jej przyszłość wciąż będzie ciekawa.
Dzisiaj PKN współpracuje z ponad 300 Organami Technicznymi (OT), w których działa ponad 1000 firm i instytucji, a zbiór Polskich Norm ma już ponad 80 000 dokumentów normalizacyjnych. Przez ostatnie lata PKN zmieniał się, dostosowywał do zmieniających warunków, aby odpowiadać na obecne wyzwania. Dzięki temu jest dziś uznanym partnerem w kraju i za granicą.
PKN to nie tylko instytucja, to także ludzie, którzy ją tworzą. Dziś to ponad 240 pracowników w Warszawie, Łodzi i Katowicach, którym przyświeca ten sam cel co sprzed 100 lat i niezmienna otwartość na nowe.
Źródło: PKN

Przejdź  Więcej o jubileuszu

Pobierz  Wiadomości PKN

Bezpłatna prenumerata