PIIB w nowej siedzibie

 Od dnia 26 sierpnia 2019 r. PIIB funkcjonuje pod nowym adresem: 00-793 Warszawa, ul. Kujawska 1. 

W dniu 14 sierpnia 2019 r. PIIB uzyskała prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przebudowanego i zmodernizowanego  budynku.

W dniach 22-24 sierpnia 2019 r. nastąpiła przeprowadzka Krajowego Biura PIIB z siedziby przy ul. Mazowieckiej 6/8 do budynku przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

Numery telefonów i adresy e-mail nie uległy zmianie.

Źródło: PIIB

Więcej: kliknij

Bezpłatna prenumerata