Panasonic a nadchodzące zmiany legislacyjne w kontekście urządzeń grzewczo-chłodniczych


Panasonic w odpowiedzi na obawy i pytania dotyczące wprowadzonych przez Unię Europejską nowych regulacji określonych w Rozporządzeniu REACH, które dotyczą m.in. stosowania czynników chłodniczych w pompach ciepła, informuje na swoim blogu, że zmiany te nie wymagają wymiany już użytkowanych urządzeń. Wprowadzone przepisy mają na celu ograniczenie emisji czynników chłodniczych, które przyczyniają się do niszczenia warstwy ozonowej i efektu globalnego ocieplenia, a regulacje dotyczą głównie producentów i dystrybutorów.
Panasonic wskazuje, że wśród dotychczas stosowanych czynników chłodniczych w pompach ciepła najpopularniejsze są R32 i R410A. Pierwszy z nich jest bardziej przyjazny dla środowiska. Czynnik chłodniczy R32 ma również lepsze właściwości termodynamiczne niż R410A, co przekłada się na wyższą wydajność energetyczną urządzeń z nim pracujących. W praktyce wpływa to na niższe rachunki za energię użytkownika końcowego. Jednak główną wadą R32 jest to, że jest łatwopalny, co może stwarzać pewne wyzwania podczas instalacji i serwisowania urządzeń.
Z kolei czynnik chłodniczy R410A jest stabilny i niełatwopalny, co ułatwia jego obsługę oraz czynności serwisowe. Jednakże jego wysoki GWP i niższa efektywność energetyczna sprawiają, że UE zaczyna ograniczać możliwość jego użycia w nowych urządzeniach i ukierunkowywać swoją politykę F-gazową w stronę czynników naturalnych, takich jak propan R290. Panasonic zwraca uwagę, że informacje na temat przepisów utrudniających serwisowanie pomp ciepła napędzanych klasycznymi czynnikami chłodniczymi, które pojawiły się w mediach i w wypowiedziach polityków, nie odnoszą się do pomp ciepła sprzedawanych obecnie czy w najbliższych latach. Złożoność materiału unijnego rozporządzenia F-gazowego może prowadzić do błędnych interpretacji, dlatego ważne jest, aby zdobyć rzetelne informacje na ten temat.
W kontekście nowych przepisów, Panasonic kontynuuje rozwój innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie systemów grzewczych, chociażby wprowadzając do swojej oferty ekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła wykorzystujące naturalny czynnik R290. Charakteryzuje się on niskim wpływem na środowisko i dobrymi właściwościami termodynamicznymi. Pomimo faktu, że jest on łatwopalny, to w pompach ciepła typu monoblok ryzyko wycieku jest praktycznie minimalne.
Więcej informacji na oficjalnym blogu Panasonic

Bezpłatna prenumerata