Ogranicz ryzyko rozwoju Legionelli w instalacji wodociągowej


W ostatnim czasie prasa krajowa opisuje dość liczne przypadki zakażeń bakterią Legionella pneumophila, niektóre niestety tragiczne w skutkach. Nie należy jednak popadać w panikę, gdyż obecność tej bakterii w instalacji nie jest niczym nadzwyczajnym. Ważne jest, aby minimalizować ryzyko jej rozwoju poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości i parametrów wody oraz materiałów, elementów i urządzeń stosowanych w instalacji wodociągowej. Pakiet InstalSystem 5 pozwala już na etapie projektowym zastosować rozwiązania redukujące ryzyko rozwoju tej bakterii poprzez:
– kontrolę objętości instalacji ciepłej wody użytkowej nieobjętej cyrkulacją,
– wykonanie rozprowadzenia instalacji ciepłej i zimnej wody, na przykład w obrębie łazienki, w układzie pierścieniowym,
– zastosowanie w instalacji stacji higieny wody,
– zastosowanie stacji mieszkaniowych do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Kontakt z działem wsparcia technicznego: info@instalsoft.com.
Więcej informacji technicznych o tych rozwiązaniach znajduje się na www.instalsoft.com.pl.

Bezpłatna prenumerata