Od stycznia ruszyła nowa wersja programu Czyste Powietrze

Uruchomienie nowej, zmienionej wersji programu Czyste Powietrze nastąpiło w dniu 3 stycznia 2023 r. Od tego dnia zaczęły obowiązywać nowe warunki programu. Zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z programu. Jednocześnie i przede wszystkim program promuje kompleksową termomodernizację, która służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw domowych. Efektywne energetycznie domy to mniejsze koszty ogrzewania budynku, ale i poprawa jakości powietrza.

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Obejmuje dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.
Przypomnijmy, że program Czyste Powietrze realizowany jest w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów możliwe będzie do 31.12.2027 r., zaś zakończenie wszystkich prac objętych umową musi nastąpić do 30.06.2029 r. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Budżet programu to 103 mld złotych.

1  Maksymalne kwoty dotacji dla poziomów podstawowego, podwyższonego i najwyższego

Niektóre zmiany w nowej edycji

Zwiększenie wysokości dotacji na poziomach dofinansowania. Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła w nowej wersji to: do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją będzie przeprowadzenie audytu energetycznego.
Dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1200 zł, nie będzie wliczane do limitu maksymalnej wartości dofinansowania.
Kompleksowa termomodernizacja w rozumieniu programu to przedsięwzięcie, w wyniku realizacji którego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową (EU) budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh/(m²∙rok) lub o minimum 40%.

Wyższe dotacje na materiały i urządzenia. Aktualna wersja programu przewiduje też wyższe dotacje na materiały i urządzenia oraz nawet do 100% dofinansowania na docieplenie domu i wymianę stolarki.
Na najwyższym poziomie dofinansowania przy kompleksowej termomodernizacji z PV maksymalna dotacja dla przykładowych kategorii wynosi:

 • do pomp ciepła powietrze-woda (o podwyższonej klasie efektywności) – 35 200 zł,
 • do kondensacyjnych kotłów gazowych – 18 500 zł,
 • do kotłów na pellet drzewny – 20 400 zł,
 • na podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem – 22 200 zł
 • na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła – 16 700 zł,
 • na mikroinstalację fotowoltaiczną – 15 000 zł,
 • na instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – 20 400 zł.

Ceny netto. Kolejna zmiana to fakt, że dofinansowanie obejmuje tylko ceny netto, bez VAT.

Poziomy dofinansowania a dochody beneficjenta

W programie obowiązuje zasada: im niższe są dochody wnioskodawcy, tym wyższa dotacja.

Najwyższy poziom dofinansowania do 135 000 zł

 • 1200 zł na audyt energetyczny.
  Przysługuje beneficjentom, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1090 zł* lub 1526 zł** lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Podwyższony poziom dofinansowania do 99 000 zł

 • 1200 zł na audyt energetyczny.
  Przysługuje beneficjentom, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1894 zł* lub 2651 zł**.

Podstawowy poziom dofinansowania do 66 000 zł

1200 zł na audyt energetyczny.
Przysługuje beneficjentom, których roczny dochód (dochód wnioskodawcy) nie przekracza 135 tysięcy zł.

* dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, w którym jest więcej niż jedna osoba [przykład: małżeństwo zarabiające z dwojgiem dzieci: suma zarobków w tym gospodarstwie nie przekracza 4000,00 zł, stąd na każdego członka 4-osobowej rodziny przypada nie więcej niż 1000,00 zł – poziom dotacji może dochodzić do 136 200,00 zł]
** dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym

Czyste Powietrze a ulga termomodernizacyjna
Rozliczając PIT, można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Ulgę termomodernizacyjną można łączyć z dofinansowaniem z Czystego Powietrza.

Przejdź  Więcej o programie Czyste Powietrze

Przejdź  Aktualne statystyki programu Czyste Powietrze

2  Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze

Bezpłatna prenumerata