Nowość InstalSystem 5!

Możliwość generowania zestawienia materiałów z podziałem na kondygnacje i mieszkania Jedną z nowości dostępną od wydania 23.1. jest możliwość wygenerowania zestawienia materiałów użytych do budowy instalacji osobno dla każdej kondygnacji lub każdego mieszkania. Dzięki temu sprostać można zróżnicowanym wymaganiom inwestorów odnośnie typu instalacji, użytych systemów i elementów przygotowując oddzielną specyfikację materiałową, a dalej ofertę cenową.
O tej i innych nowościach dowiesz się więcej z filmu

Bezpłatna prenumerata