Nowoczesne Laboratorium Wyrobów Budowlanych w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych w Oddziale Badań i Certyfikacji w Gdańsku zostało wyposażone w wysokiej klasy bezkontaktowy ekstensometr laserowy model 500L oraz w dwa ekstensometry dotykowe LVDT 10 mm. Producentem jest Tinius-Olsen, firma wiodąca na rynku wyposażenia do badań wytrzymałościowych.

Ekstensometr laserowy przeznaczony jest do pomiaru wydłużenia materiałów średnio- i wysoko rozciągliwych, głównie z tworzyw sztucznych. Zastosowanie technologii laserowej umożliwia bardzo precyzyjny pomiar odkształcenia próbek, a ponieważ pomiar przeprowadzany jest bezdotykowo, umożliwia to również badanie próbek bardzo wrażliwych, w tych wszystkich przypadkach, w których kontakt z próbką może powodować jej zniszczenie.

Ekstensometry LVDT umożliwiają precyzyjny pomiar w zakresie małych odkształceń. Wykorzystywane są w badaniach wyrobów do izolacji cieplnej (pomiary grubości wyrobów do izolacji podłóg pływających, ściśliwości, rejestracja krzywych naprężenie – odkształcenie).

Bezpłatna prenumerata