Nowe opłaty za egzaminy na uprawnienia budowlane

6.08 br. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad ustalono m.in. wysokość nowych opłat za kwalifikacje i egzamin na uprawnienia budowlane. Zmiany te dotyczą najbliższej już, tegorocznej jesiennej 24 sesji egzaminacyjnej. Opłata dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi z tytułu kwalifikowania wynosi 800 zł. Taka sama kwota obowiązuje z tytułu przeprowadzenia egzaminu, czyli 800 zł. Natomiast z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu opłata wynosi 450 zł. W przypadku łącznych uprawnień budowlanych, czyli do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, z tytułu kwalifikowania trzeba będzie zapłacić 950 zł. Podobną kwotę należy uiścić z tytułu przeprowadzenia egzaminu. Natomiast z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 600 zł. Zmienione wysokości opłat obowiązują od 10 sierpnia 2014 r.

Więcej


Bezpłatna prenumerata