Nowa jakość zarządzania izbami inżynierów – ciekawy wywiad Inżyniera Budownictwa


Na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i w Inżynierze Budownictwa nr 7-8/2022 został opublikowany wywiad poruszający m.in. zagadnienia: jak usprawnić pracę samorządu liczącego ponad 118 tys. członków zrzeszonych w 16 okręgach, które obsługuje 17 biur? Czy można ujednolicić procedury, by wymiana pism lub wniosków zajmowała mniej czasu?
Na pytania Joanny Karwat, redaktorki Inżyniera Budownictwa, odpowiada Roman Karwowski, przewodniczący Zespołu do spraw Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przewodniczący Okręgowej Rady Śląskiej OIIB.
Źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata