NFOŚiGW – nabory w ramach Funduszy Norweskich

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 8 naborów wniosków w trzech obszarach tematycznych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 na ponad 580 mln złotych. Ponadto NFOŚiGW przeznaczył 500 mln złotych na współfinansowanie.

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej” oraz „Budowa i/lub modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych” to projekty, na które można aktualnie składać wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”.

Celem głównym naborów ogłoszonych w tym obszarze jest:

  • poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”;
  • dla przedsiębiorców możliwość budowy nowych źródeł i/lub modernizację istniejących źródeł w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji.
  • modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych w kierunku uzyskania przez nie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego oraz ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, przez wsparcie inwestycji polegających przede wszystkim na wymianie źródeł ciepła i likwidacji indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła.

Kwota środków przeznaczona na aktualne ogłoszone 3 nabory w ramach obszaru „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”, to prawie 423 mln złotych.

Przewidzianymi formami dofinansowania są dotacje. Dodatkowo dla projektów w obszarze energii NFOŚiGW uruchomił program na współfinansowanie oferujący preferencyjne pożyczki ze środków Funduszu. Finansowanie pożyczkowe umożliwia pokrycie różnicy pomiędzy uzyskanym grantem ze środków norweskich, a nawet 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Na ten cel Fundusz przeznaczył 500 mln zł swoich środków.

Szczegóły naborów: kliknij

Źródło: NFOŚiGW

Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata