Najnowszy raport URE o małych instalacjach OZE


Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował doroczny raport dotyczący wytwarzania energii elektrycznej w małych instalacjach OZE. W 2022 r. w naszym kraju odnotowano rekordowy wzrost liczby wytwórców oraz instalacji, jednak na te wyniki w dużej mierze wpłynęła zmiana definicji małych instalacji. Największą popularnością niezmiennie cieszy się fotowoltaika.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod pojęciem małej instalacji należy rozumieć instalację o łącznej mocy zainstalowanej od 50 kW do 1 MW, przyłączoną do sieci o napięciu niższym niż 110 kV. Do końca 2021 r. do rejestru wytwórców małej instalacji wliczano natomiast instalacje mniejsze, czyli o maksymalnej mocy 0,5 MW.
W ciągu całego minionego roku liczba wytwórców energii wpisanych do rejestru wytwórców w małych instalacjach wzrosła z 1292 do 2448, czyli o blisko 90% Z kolei liczba zarejestrowanych instalacji zwiększyła się o 2327 jednostek, z 1932 do 4259, co oznacza wzrost o 120%. Ponad 70% z tego (3056) stanowią instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego.
Znacząco wzrosła również całkowita moc małych instalacji: z 1 GW do ponad 3 GW, a w konsekwencji także ilość wyprodukowanej przez nie energii: z 532 GWh do 6,7 TWh. Najwięcej energii pochodziło z elektrowni fotowoltaicznych. Wyprodukowały one ponad 4,6 TWh, co stanowi 69% całej energii wytworzonej przez małe instalacje OZE.
Na drugiej pozycji, pod względem wolumenu wyprodukowanej energii, znalazły się instalacje biogazowe, które wytworzyły prawie 1,4 TWh, co stanowiło około 20% energii wyprodukowanej przez małe instalacje w 2022 r. Kolejne miejsca należały do instalacji wiatrowych z ponad 6% udziałem w produkcji i elektrowni wodnych (4%). Marginalne znaczenie w zestawieniu wciąż mają instalacje biomasowe, które wytworzyły zaledwie 0,11% całej energii pochodzącej z małych instalacji OZE.
Urząd Regulacji Energetyki od 2016 r. opracowuje i publikuje raporty na temat wytwarzania energii w małych instalacjach OZE. W ciągu minionych ośmiu lat liczba wytwórców energii w instalacjach tego rodzaju wzrosła sześciokrotnie, z około 400 do ponad 2400 podmiotów, a ilość produkowanej energii ponad pięćdziesięciokrotnie.
Źródło: URE
Pełna informacja: kliknij

Małe instalacje OZE w 2021 i 2022 r.

Bezpłatna prenumerata