Kontrola jakości paliw stałych poprawi czystość powietrza w Polsce

Eliminacja z rynku paliw stałych nieprzystosowanych do spalania w gospodarstwach domowych jest głównym celem wydanych przez ministra energii rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 

Przyjęcie ustawy i wydanie rozporządzeń stanowi realizację jednego z trzech najważniejszych filarów programu Czyste Powietrze. Dwa pozostałe to przyjęcie standardów emisyjnych dla kotłów węglowych małej mocy wykorzystywanych w gospodarstwach domowych (punkt ten został zrealizowany już w ubiegłym roku poprzez wydanie rozporządzenia ministra rozwoju i finansów) oraz uruchomienie 19 września br. naboru wniosków do realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 wojewódzkich funduszy powszechnego programu termomodernizacji i wymiany przestarzałych źródeł ciepła w polskich domach.

Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz rozporządzenia wykonawcze tworzą system regulacji prawnych, którego najważniejsze elementy to: -

  • ustawowy zakaz sprzedaży paliw stałych nieprzystosowanych do spalania w gospodarstwach domowych tj. mułów i flotokoncentratów,
  • ustawowy zakaz importowania do Polski węgla niesortowanego tzw. „niesortu”,
  • wprowadzenie nieistniejącego do tej pory w polskim systemie prawnym narzędzia budowy świadomości konsumenckiej, tj. świadectwa jakości paliw stałych, które na żądanie klienci otrzymywać będą od sprzedawców węgla dostając w ten sposób informacje na temat wartości opałowej kupowanych paliw,
  • budowa systemu instytucjonalnej kontroli jakości paliw stałych przez Krajową Administrację Skarbową, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Inspekcję Handlową, które wyposażone zostały w stosowne uprawnienia kontrolne oraz mają zapewnione środki budżetowe na realizację tych zadań do 2027 roku w łącznej kwocie ponad 78 milionów złotych.

Przyjęty pakiet rozwiązań tj. ustawa i rozporządzenia kompleksowo regulują kwestię jakości paliw stałych poprzez określenie dopuszczalnych parametrów, sposobu pobierania próbek do analizy, metod badania jakości paliw oraz określają wzór świadectwa jakości.

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Pełna wersja informacji z dnia 04.10.2018 na stronie ministerstwa: kliknij

 

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017