Konkurs Clever Projekt

Jeszcze do końca grudnia trwa konkurs Purmo, którego celem jest wyłonienie projektanta, który zaprojektuje produkty systemu  rurowego CleverFIT Axial o najwyższej wartości katalogowej. W rywalizacji o nagrodę główną uwzględnione będą wszystkie projekty z systemem CleverFit Axial przesłane w okresie trwania konkursu. Dodatkowo organizator nagrodzimy każdy pierwszy projekt zgłoszony przez projektanta zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie zgłoszenia projektu do konkursu poprzez Strefę Purmo Expert Projektant, która dostępna jest na stronie www.purmo.pl po zalogowaniu.

Pobierz szczegółowe informacje dotyczące konkursu

Nagrody: 

  • nagroda główna – dla najlepszego projektanta, który zaprojektuje produkty systemu rurowego CleverFIT Axial o największej wartości katalogowej: voucher SPA na kwotę 2500 zł 
  • nagroda za każdy pierwszy zgłoszony projekt o wartości katalogowej zaprojektowanych produktów systemu rurowego CleverFIT Axial powyżej 50 000 zł: bony Sodexo Pass o wartości 1000 zł
  • nagroda za każdy pierwszy zgłoszony projekt o wartości katalogowej zaprojektowanych produktów  systemu rurowego CleverFIT Axial powyżej 20 000 zł: bony Sodexo Pass o wartości 400 zł

Bezpłatna prenumerata