Konferencja WOD-KAN

VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Technicznej nt.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja odbędzie się w dniach 8-9 maja 2019 r. w Hotelu 500 w Zegrzu k. Warszawy. Organizatorem imprezy jest Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Celem konferencji jest prezentacja i ocena krajowych i zagranicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Do udziału w konferencji organizator zaprasza przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców i producentów oraz eksploatatorów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Konferencja jest miejscem wymiany wiedzy, spostrzeżeń i poglądów dotyczących zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych z dziedziny wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia Uczestnictwa w konferencji do dnia 30 kwietnia 2019 r. oraz wpłacenie należności do dnia 3 maja 2019 r.

Więcej 

Bezpłatna prenumerata