Konferencja WOD-KAN w Dębem

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej organizuje VII Ogólnokrajową Konferencję Naukowo-Techniczną pt.: „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja”, która odbędzie się w dniach 10-12 maja 2017 r. w ośrodku konferencyjnym w Dębem k. Warszawy.

Celem Konferencji jest prezentacja i ocena krajowych i zagranicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem m.in. następujących zagadnień:

  • problematyka prawna w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej,
  • problematyka projektowania, wykonania, eksploatacji grawitacyjnych, ciśnieniowych
    i podciśnieniowych instalacji i sieci kanalizacyjnych w obrębie posesji i osiedli,
  • oszczędzanie wody i energii w budynkach ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia o świadectwach energetycznych dla obiektów budowlanych,
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do przygotowywania wody ciepłej,
  • poprawa jakości wody w instalacjach wodociągowych,
  • pomiar zużycia wody, dobór wodomierzy.

www.is.pw.edu.pl/konferencje

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017