Kolektory Buderus na dachu szpitala w Koszalinie

W budynku szpitalnym zamontowano instalację solarną i sześćdziesiąt płaskich kolektorów słonecznych. Celem inwestycji było zmniejszenie wydatków na podgrzewanie wody użytkowej.
System podgrzewu c.w.u. oparto na kolektorach słonecznych Logasol SKN4.0 marki Buderus. Urządzenia zamontowano na płaskim dachu szpitala w dwóch polach. W każdym z pól znalazło się po trzydzieści kolektorów, w trzech rzędach po dziesięć kolektorów. Rzędy kolektorów połączono w systemie równoważenia przepływu Tichelmana, dzięki czemu w każdym z nich zapewniono identyczny przepływ nośnika ciepła, a przez to najwyższą sprawność pozyskiwania energii promieniowania słonecznego.
Wykorzystane w ramach projektu kolektory spełniły wysokie wymagania postawione w przetargu przez szpital. Inwestor chciał, aby miały europejski certyfikat SOLAR KEYMARK lub inne potwierdzenie jakości przyznane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz aby ich producent legitymował się sprawozdaniem z badań, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzających zgodność kolektorów z normą PN EN-12975-2.
Termomodernizacja budynku szpitalnego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie weszła w skład działań infrastrukturalnych na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, prowadzonych w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017