Klub Złotego Instalatora De Dietrich

Prosty i przejrzysty system naliczania punktów, dodatkowe premie finansowe to tylko kilka benefitów, jakie czekają członków Klubu Złotego Instalatora. Program w zeszłym roku został ulepszony oraz rozszerzony. Nowa formuła opiera się na elektronicznym systemie naliczania punktów, co znacznie ułatwia dostęp do informacji i przyspieszyła całą procedurę.
Każdy z członków może skorzystać z:
• premii serwisowej – udzielana jest ona za wpis do ewidencji SKG, czyli uruchomienie urządzenia,
• premii za promocję sprzedaży – udzielana jest ona w postaci dopłaty za montaż,
• premii punktowej za promocję sprzedaży, która pozwala na wyjazd szkoleniowy (Szkolenie Pod Palmami KZI – z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej wyjazd wakacyjny został zawieszony) lub wymianę na środki pieniężne.
Premiowanie urządzeń De Dietrich polega na przyznawaniu punktów za wskazane produkty.
Dokonanie wyboru rozliczania premii wymienionych w platformie Programu daje szereg korzyści. Znacznie ułatwia formę rozliczenia, ponieważ zdejmuje z instalatora konieczność wystawiania i przesyłania do BDR Thermea Poland faktur za wykonane usługi uruchomienia lub montażu, a przysługujące z tego tytułu środki finansowe automatycznie są przelewane na kartę przedpłaconą Mastercard.
Przejdź na stronę Programu

Bezpłatna prenumerata