Klimatyzacja obiektów szpitalnych – konferencja

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji realizowanej w formie online prezentującej najnowszą wiedzę i rozwiązania techniczne w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali.
Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat najnowszych wyników badań i rozwiązań technicznych w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali. Integracja przedstawicieli środowiska medycznego, mających nieocenione doświadczenia z codziennej pracy i funkcjonowania szpitali, z inżynierami, odpowiadającymi za projektowanie, wykonanie i eksploatację obiektów, przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości w obydwu grupach.
W konsekwencji zaś synergia ta doprowadzi do powstawania rozwiązań lepiej dopasowanych do specyfiki prowadzonych prac – nie tylko na salach operacyjnych, ale i w pracowniach inżynierskich. Dodatkowo, a może przede wszystkim, wpłynąć może na sposób myślenia o wpływie warunków środowiska prac na komfort i bezpieczeństwo w pomieszczeniach służby zdrowia – aspekty niezmiernie istotne zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego.
Podczas konferencji przedstawione będą następujące referaty:
• Wpływ warunków pracy na bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19 (dr med. Paweł Grzesiowski, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa)
• Przegląd najnowszej wiedzy naukowej w zakresie klimatyzacji sal operacyjnych (dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni Politechnika Warszawska)
• Wpływ typu nawiewu powietrza do sali operacyjnej, na częstość zakażeń rany pooperacyjnej, w planowanych operacjach stawów kolanowego i biodrowego (mgr bio. Krzysztof Kacperski, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB)
• Ocena higieniczna wyrobów stosowanych do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Krótka charakterystyka procesu oceny (dr Maciej Szczotko, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny)
• Założenia projektowe dotyczące systemów wentylacji i klimatyzacji w szpitalach – spojrzenie chirurga (dr med. Maciej Matłok, Samodzielny Publiczny Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Iplusmed Sp z o.o.)
• Eliminowanie zanieczyszczeń powietrza w szpitalnych zespołach operacyjnych (dr inż. arch. Jacek Poplatek, Politechnika Gdańska)
• Sterylizacja powietrza w systemach klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia służby zdrowia – możliwości techniczne oraz skuteczność działania (dr inż. Sylwia Szczęśniak, prof. dr hab. inż. Edward Przydróżny, Politechnika Wrocławska)
• Wpływ parametrów odzieży medycznej na odczuwanie komfortu cieplnego personelu medycznego (dr inż. Magdalena Młynarczyk, Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB)
• Środowisko cieplne w salach chorych – wyniki badań (dr inż. Piotr Uścinowicz, TKT Engineering)
• Modelowanie CFD w predykcji komfortu cieplnego i czystości mikrobiologicznej w sali operacyjnej w czasie zabiegu. Studium przypadku: Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (Poznań), New Karolinska (Sztokholm, Szwecja), UZ Ghent (Belgia) (Ismo Gronvall, Paweł Borowiecki, Halton)
Rejestracja do udziału w konferencji możliwa jest przez stronę: klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl

Bezpłatna prenumerata